Αρχείο Υποτρόφων

 

1988-1989

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ: Tου Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Χημική – Μηχανική στο University of Michigan για την απόκτηση διδακτορικού

1989-1990

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ: Tου Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Χημική – Μηχανική στο University of Michigan για την απόκτηση διδακτορικού

1990-1991

1. ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ: Tου Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Χημική – Μηχανική στο University of Michigan για την απόκτηση διδακτορικού

 

2. ΚΙΝΤΖΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ               
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ: Γεωπονικής Σχολής Αθηνών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Καλλιέργεια φυτών – φυτοκομία στο Πολυτεχνείο (WEIHEN STEPHAN) Γερμανίας για την απόκτηση διδακτορικού

1991-1992

1. ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ: Tου Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Χημική – Μηχανική στο University of Michigan για την απόκτηση διδακτορικού

 

2. ΚΙΝΤΖΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ               
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ: Γεωπονικής Σχολής Αθηνών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Καλλιέργεια φυτών – φυτοκομία στο Πολυτεχνείο (WEIHEN STEPHAN) Γερμανίας για την απόκτηση διδακτορικού

1992-1993

1. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ   ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ: Του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Μηχανολόγων και Αεροδιαστημικής στο Case Westerve University στο Cleveland(ΗΠΑ) για την
απόκτηση Master


2. ΚΙΝΤΖΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ               
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ: Γεωπονικής Σχολής Αθηνών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Καλλιέργεια φυτών – φυτοκομία στο Πολυτεχνείο (WEIHEN STEPHAN) Γερμανίας για την απόκτηση διδακτορικού

1993-1994

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ   ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ: Του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Μηχανολόγων και Αεροδιαστημικής στο Case Westerve University στο Cleveland(ΗΠΑ) για την απόκτηση Master

1994-1995

1. ΖΑΛΑΒΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ: Του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Εφαρμοσμένη Στατιστική – Επιχ.΄Ερευνα στο University of Oxford Μεγ. Βρετανιας για την απόκτηση Master 

 

2. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ: Του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Πυρηνική Φυσική Υψηλών Ενεργειών στο Laboratoire de recherché des musees de France για την απόκτηση διδακτορικού

 

3. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ   ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ: Του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Μηχανολόγων και Αεροδιαστημικής στο Case Westerve University στο Cleveland(ΗΠΑ) για την απόκτηση Master

1995-1996

1. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ: Του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Πυρηνική Φυσική Υψηλών Ενεργειών στο Laboratoire de recherché des musees de France για την απόκτηση διδακτορικού

 

2. ΡΟΥΣΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ: Του Τμήματος Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Αριθμητική Ανάλυση και Υπολογισμών (Radial basis Function, R.B.F.) στο Imperial College Μεγ. Βρετανίας για την απόκτηση διδακτορικού

 

3. ΠΑΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ: Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Χαρακτηριστικά της αστοχίας πετρωμάτων  στο Imperial College(Μεγ. Βρετανίας) για την απόκτηση διδακτορικού

1996-1997

1. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ: Του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Πυρηνική Φυσική Υψηλών Ενεργειών στο Laboratoire de recherché des musees de France για την απόκτηση διδακτορικού

 

2. ΡΟΥΣΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ: Του Τμήματος Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Αριθμητική Ανάλυση και Υπολογισμών (Radial basis Function, R.B.F.) στο Imperial College Μεγ. Βρετανίας για την απόκτηση διδακτορικού

 

3. ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ: Του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Pure Mathematics στο University of Cambridge(Μεγ. Βρετανίας) για την απόκτηση διδακτορικού

1997-1998

1. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ: Του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Πυρηνική Φυσική Υψηλών Ενεργειών στο Laboratoire de recherché des musees de France για την απόκτηση διδακτορικού

 

2. ΡΟΥΣΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ: Του Τμήματος Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Αριθμητική Ανάλυση και Υπολογισμών (Radial basis Function, R.B.F.) στο Imperial College Μεγ. Βρετανίας για την απόκτηση διδακτορικού

 

3. ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ: Του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Pure Mathematics στο University of Cambridge(Μεγ. Βρετανίας) για την απόκτηση διδακτορικού

 

4. ΚΙΤΡΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Εφαρμοσμένη Βιοχημεία και Βιοτεχνολογία στο University College London(Μεγ. Βρετανίας) για την απόκτηση Διδακτορικού

 

5. ΓΕΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ: Του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπι στημίου Θεσσαλονίκης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Πληροφορική - Κατανεμημένα Συστήματα - Δίκτυα στο University of Kent(Μεγ. Βρετανίας) για την απόκτηση διδακτορικού

1998-1999

ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ: Του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Pure Mathematics στο University of Cambridge(Μεγ. Βρετανίας) για την απόκτηση διδακτορικού

1999-2000

1. ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ: Του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Μοριακή φυτοπαθολογία-Ολοκληρωμένη καταπολέμηση Σημαντικών Φυτοπαθογόνων Μικροοργανισμών στο Texas A&M University(ΗΠΑ) για την απόκτηση διδακτορικού

 

2. ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ: Του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Pure Mathematics στο University of Cambridge(Μεγ. Βρετανίας) για την απόκτηση διδακτορικού

 

3. ΧΡΟΝΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Βιορευστομηχανική (ροή αίματος εν αρτηρία) ή και με κατασκευή μικροιατρικών μηχανισμών στο University of Callifornia(ΗΠΑ) για την απόκτηση Master και εν συνεχεία διδακτορικού

2000-2001

1. ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ: Του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Μοριακή φυτοπαθολογία-Ολοκληρωμένη καταπολέμηση Σημαντικών Φυτοπαθογόνων Μικροοργανισμών στο Texas A&M University(ΗΠΑ) για την απόκτηση διδακτορικού

2. ΧΡΟΝΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Βιορευστομηχανική (ροή αίματος εν αρτηρία) ή και με κατασκευή μικροιατρικών μηχανισμών στο University of Callifornia(ΗΠΑ) για την απόκτηση Master και εν συνεχεία διδακτορικού

 

3. ΓΑΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Καθολική ΄Αλγεβρα στο University Department of Mathematics(ΗΠΑ) για την απόκτηση master και Διδακτορικού

 

4. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Χρηματοοικονομική πρόβλεψη με μεθόδους Στατιστικής και νευρωνικά δίκτυα στο London Business School Department of Decision Sciences (Μεγ.Βρετανία) για την απόκτηση διδακτορικού


2001-2002

1. ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ: Του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Μοριακή φυτοπαθολογία-Ολοκληρωμένη καταπολέμηση Σημαντικών Φυτοπαθογόνων Μικροοργανισμών στο Texas A&M University(ΗΠΑ) για την απόκτηση διδακτορικού

2. ΧΡΟΝΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Βιορευστομηχανική (ροή αίματος εν αρτηρία) ή και με κατασκευή μικροιατρικών μηχανισμών στο University of Callifornia(ΗΠΑ) για την απόκτηση Master και εν συνεχεία διδακτορικού

 

3. ΓΑΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Καθολική ΄Αλγεβρα στο University Department of Mathematics(ΗΠΑ) για την απόκτηση master και Διδακτορικού

 

4. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Χρηματοοικονομική πρόβλεψη με μεθόδους Στατιστικής και νευρωνικά δίκτυα στο London Business School Department of Decision Sciences(Μεγ.Βρετανία) για την απόκτηση διδακτορικού


5. ΒΑΖΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Εφαρμοσμένη περιβαλλοντική Γεωλογία και Μηχανική του Περιβάλλοντος στο Imperial College(Μεγ.Βρετανίας) για την απόκτηση Master

 

6. ΚΑΚΛΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ IΩΑΝΝΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  Αρχιτεκτονική Τοπίου στο University of Greenwich(Μεγ. Βρετανίας) για την απόκτηση Master

2002-2003

1. ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ: Του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Μοριακή φυτοπαθολογία-Ολοκληρωμένη καταπολέμηση Σημαντικών Φυτοπαθογόνων Μικροοργανισμών στο Texas A&M University(ΗΠΑ) για την απόκτηση διδακτορικού

2. ΧΡΟΝΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Βιορευστομηχανική (ροή αίματος εν αρτηρία) ή και με κατασκευή μικροιατρικών μηχανισμών στο University of Callifornia(ΗΠΑ) για την απόκτηση Master και εν συνεχεία διδακτορικού

 

3. ΓΑΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Καθολική ΄Αλγεβρα στο University Department of Mathematics(ΗΠΑ) για την απόκτηση master και Διδακτορικού


4. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Χρηματοοικονομική πρόβλεψη με μεθόδους Στατιστικής και νευρωνικά δίκτυα στο London Business School Department of Decision Sciences(Μεγ.Βρετανία) για την απόκτηση διδακτορικού

 

5. ΒΑΖΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Εφαρμοσμένη περιβαλλοντική Γεωλογία και Μηχανική του Περιβάλλοντος στο Imperial College(Μεγ.Βρετανίας) για την απόκτηση Master

 

6. ΚΑΚΛΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ IΩΑΝΝΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  Αρχιτεκτονική Τοπίου στο University of Greenwich(Μεγ. Βρετανίας) για την απόκτηση Master

2003-2004

 

1. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Χρηματοοικονομική πρόβλεψη με μεθόδους Στατιστικής και νευρωνικά δίκτυα στο London Business School Department of Decision Sciences (Μεγ.Βρετανία) για την απόκτηση διδακτορικού

 

2. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΦΩΤΕΙΝΉ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  Βιολογία των Cerambycidae του γένους Μοnochamus και γενετική δομή των πληθυσμών τους σε σχέση με τα δέντρα ξενιστές τους στο University d’ Orleans(Γαλλίας), για την απόκτηση διδακτορικού

 

3. ΧΩΜΑΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΤΟΥ ΣΙΔΕΡΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Εφαρμογή της επιστήμης, της τεχνογνωσίας και της Τεχνολογίας στον τομέα που εκτείνεται από την ΄Ερευνα Παραγωγή έως τη Χημεία και Τεχνολογία των Υδρογονανθράκων στο University of Houston(ΗΠΑ), για την απόκτηση διδακτορικού

 

4. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Embedded System, Εμπεδωμένα Επεξεργαστικά Συστήματα στο Universiteit Twente (Ολλανδίας) για την απόκτηση Master

 

5. ΒΑΖΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Εφαρμοσμένη περιβαλλοντική Γεωλογία και Μηχανική του Περιβάλλοντος στο Imperial College(Μεγ.Βρετανίας) για την απόκτηση Master

 

6. ΚΑΚΛΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ IΩΑΝΝΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  Αρχιτεκτονική Τοπίου στο University of Greenwich (Μεγ. Βρετανίας) για την απόκτηση Master

2004-2005

 

1. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΦΩΤΕΙΝΉ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  Βιολογία των Cerambycidae του γένους Μοnochamus και γενετική δομή των πληθυσμών τους σε σχέση με τα δέντρα ξενιστές τους στο University d’ Orleans(Γαλλίας), για την απόκτηση διδακτορικού

 

2. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Embedded System, Εμπεδωμένα Επεξεργαστικά Συστήματα στο Universiteit Twente (Ολλανδίας) για την απόκτηση Master

 

3. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ  ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΒΑϊΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών             

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Κατάλυση και Επιστήμη Επιφανειών στο University of Cambridge(Μεγ.Βρετανίας) για την απόκτηση Διδακτορικού

 

4. ΤΣΕΡΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Ασύρματα Δίκτυα στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου (Μεγ.Βρετανίας) για την απόκτηση διδακτορικού

2005-2006

 

1. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΦΩΤΕΙΝΉ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  Βιολογία των Cerambycidae του γένους Μοnochamus και γενετική δομή των πληθυσμών τους σε σχέση με τα δέντρα ξενιστές τους στο University d’ Orleans(Γαλλίας), για την απόκτηση διδακτορικού

 

2. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ  ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΒΑϊΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών             

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Κατάλυση και Επιστήμη Επιφανειών στο University of Cambridge(Μεγ.Βρετανίας) για την απόκτηση Διδακτορικού

 

3. ΤΣΕΡΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Ασύρματα Δίκτυα στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου (Μεγ.Βρετανίας) για την απόκτηση διδακτορικού

 

4. ΔΙΠΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του  Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Κλασσική Γενετική, Μοριακή Γενετική, Πληθυσμιακή Γενετική και Εξέλιξη, Γενετική Ανθρώπου  (ΗΠΑ)

 

5. ΚΟΚΚΟΡΑ ΜΑΡΙΑ  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Ανάπτυξη συστήματος εφαρμογής αποβλήτων από γεωργικές επιχειρήσεις φρούτων  και λαχανικών  σε γεωργικό έδαφος στο Πανεπιστήμιο Cranfield της Μεγ.Βρετανίας για την απόκτηση διδακτορικού

2006-2007

 

1. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΦΩΤΕΙΝΉ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  Βιολογία των Cerambycidae του γένους Μοnochamus και γενετική δομή των πληθυσμών τους σε σχέση με τα δέντρα ξενιστές τους στο University d’ Orleans(Γαλλίας), για την απόκτηση διδακτορικού

 

2. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ  ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΒΑϊΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών             

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Κατάλυση και Επιστήμη Επιφανειών στο University of Cambridge(Μεγ.Βρετανίας) για την απόκτηση Διδακτορικού

 

3. ΤΣΕΡΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Ασύρματα Δίκτυα στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου (Μεγ.Βρετανίας) για την απόκτηση διδακτορικού

 

4. ΔΙΠΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του  Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Κλασσική Γενετική, Μοριακή Γενετική, Πληθυσμιακή Γενετική και Εξέλιξη, Γενετική Ανθρώπου  (ΗΠΑ)

 

5. ΚΟΚΚΟΡΑ ΜΑΡΙΑ  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Ανάπτυξη συστήματος εφαρμογής αποβλήτων από γεωργικές επιχειρήσεις φρούτων  και λαχανικών  σε γεωργικό έδαφος στο Πανεπιστήμιο Cranfield της Μεγ.Βρετανίας για την απόκτηση διδακτορικού

 

6. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ       ΚΑΝΕΛΛΙΝΑ   ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου                   

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ενεργειακά αποδοτικής και οικονομικά βιώσιμης καταλυτικής διεργασίας για την παραγωγή συνθετικών καυσίμων
από βιομάζα στο Πολυτεχνείο του Graz της Αυστρίας  για την απόκτηση διδακτορικού

 

7. ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ: Του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Τηλεφωνία, Ασύρματα Δίκτυα, Κινητές επικοινωνίες, Δίκτυα Υπολογιστών, Δορυφορικές επικοινωνίες, Λειτουργικά Συστήματα και Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διαχείριση και Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων στο North Carolina State University στις Η.Π.Α. για την απόκτηση διδακτορικού

2007-2008

 

1. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ  ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΒΑϊΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών             

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Κατάλυση και Επιστήμη Επιφανειών στο University of Cambridge(Μεγ.Βρετανίας) για την απόκτηση Διδακτορικού

 

2. ΔΙΠΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του  Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Κλασσική Γενετική, Μοριακή Γενετική, Πληθυσμιακή Γενετική και Εξέλιξη, Γενετική Ανθρώπου  (ΗΠΑ)

 

3. ΚΟΚΚΟΡΑ ΜΑΡΙΑ  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Ανάπτυξη συστήματος εφαρμογής αποβλήτων από γεωργικές επιχειρήσεις φρούτων  και λαχανικών  σε γεωργικό έδαφος στο Πανεπιστήμιο Cranfield της Μεγ.Βρετανίας για την απόκτηση διδακτορικού

 

4. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ       ΚΑΝΕΛΛΙΝΑ   ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου                   

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ενεργειακά αποδοτικής και οικονομικά βιώσιμης καταλυτικής διεργασίας για την παραγωγή συνθετικών καυσίμων
από βιομάζα στο Πολυτεχνείο του Graz της Αυστρίας  για την απόκτηση διδακτορικού

 

5. ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου                   

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  Τηλεφωνία, Ασύρματα Δίκτυα, Κινητές επικοινωνίες, Δίκτυα Υπολογιστών, Δορυφορικές επικοινωνίες, Λειτουργικά Συστήματα και Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διαχείριση και Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων στο North Carolina State University  στις Η.Π.Α. για την απόκτηση διδακτορικού

2008-2009

 

1. ΔΙΠΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του  Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Κλασσική Γενετική, Μοριακή Γενετική, Πληθυσμιακή Γενετική και Εξέλιξη, Γενετική Ανθρώπου  (ΗΠΑ)

 

2. ΧΑΨΑΛΗΣ ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών  Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Συγγραφή και βελτιστοποίηση λογισμικού σε πανεπιστήμιο της Μεγ. Βρετανίας                 

 

3. ΠΕΡΡΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:  Του Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών                    

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  Βιοχημική Μηχανική και Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία  σε πανεπιστήμιο της Γαλλίας

 

4. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ: Του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ενεργειακά αποδοτικής και οικονομικά βιώσιμης καταλυτικής διεργασίας για την παραγωγή συνθετικών καυσίμων
από βιομάζα στο Πολυτεχνείο του Graz της Αυστρίας για την απόκτηση διδακτορικού

 

5. ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ: Του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Τηλεφωνία, Ασύρματα Δίκτυα, Κινητές επικοινωνίες, Δίκτυα Υπολογιστών, Δορυφορικές επικοινωνίες, Λειτουργικά Συστήματα και Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διαχείριση και Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων στο North Carolina State University στις Η.Π.Α. για την απόκτηση διδακτορικού

2009-2010

 

ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ: Του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Τηλεφωνία, Ασύρματα Δίκτυα, Κινητές επικοινωνίες, Δίκτυα Υπολογιστών, Δορυφορικές επικοινωνίες, Λειτουργικά Συστήματα και Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διαχείριση και Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων στο North Carolina State University στις Η.Π.Α. για την απόκτηση διδακτορικού

2010-2011

 

1. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:Του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού  Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Agricultural Engineering

 

2.ΓΚΟΡΤΣΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:Της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Communications and Signal Processing

 

3.ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:Της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Mechanical Engineering (Energy Sciences)

2011-2012

 

1. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:Του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού  Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Agricultural Engineering

 

2.ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:Της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Mechanical Engineering (Energy Sciences)

 

3.ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΜΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ:Του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Βιογεωλογία