Προκηρύξεις υποτροφιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Το Κοργιαλένειον ΄Αθλον δε θα προκηρύξει υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

 

 

Αθήνα 19/2/2015

 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ