Διοίκηση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΥ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΙΟΥ

Θεόδωρο Φορνιέ συνταξιούχο Πολ.Μηχανικό
Δημαράς Παναγιώτης, Δικηγόρος
Κυριακός Κωνσταντίνος, συνταξ. Πολιτικός Μηχανικός
Ιβράκης Κωνσταντίνος, Πρέσβης Ε.Τ.
Αλεβίζου Αμαλία, Δικηγόρος